Hoppa till sidans innehåll

Lagar, regler & allemansrätten


Trafikregler och allemansrätten - 2017-08-28

Allt är saxat från transportstyrelsens hemsida, från trafikförordningen samt naturvårdsverket.
Observera att hela texten inte är bifogad här samt att regeländringar kan ha skett efter detta publiceringsdatum!
Länkar är bifogade så DU kan hålla dig uppdaterad och läsa allt.
(Dessa regler gäller ÄVEN när man är klädd i lycra)

Trafikregler för dig som cyklar
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/
Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Här beskriver vi de vanligaste reglerna för cyklister. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra. Om du däremot leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken.

Väjningsplikt
När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelpassage
En cykelpassage är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering”. Ibland är cykelpassagen upphöjd men den kan också vara utformad på andra sätt. En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

Cykelöverfart
En cykelöverfart är "en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke"."Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km i timmen".

Övergångsställe
Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. 

Gågata eller gångfartsområde
När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående. 

Att svänga åt vänster
Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.

Cykla på cykelbanan
Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Regler för cykel
Här kan du läsa om vad du behöver ha på din cykel för att köra och vilka regler som gäller.
Vad säger lagen?
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/Regler-for-cykel/

Enligt lag måste en cykel alltid ha
-          ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
-          broms
-          Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.

En cykel ska ha:
-          en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
-          strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
-          röd reflex baktill,
-          vit reflex framtill och, vit eller orangegul åt sidan.
En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas.

Mer detaljerad information om utrustningskraven för belysning och reflexer på cykel hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar.

Krav på hjälm
Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Det finns inget krav på att använda cykelhjälm om man använder en sparkcykel eller en trehjuling. Dessa anses generellt inte vara en cykel utan ett lekfordon. Lekfordon är ett fordon som ska anses som leksak, enligt lagen (2011: 579) om leksakers säkerhet. Men självklart är det ändå bäst att använda cykelhjälm i alla fall.

Tänk på att inte sätta klistermärken på cykelhjälmen. Det försämrar hjälmens skyddsegenskaper.

Var ska du cykla?
Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.
Du får dock cykla på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet. I så fall måste du vara extra försiktig.
Vill du läsa mer om hur du ska cykla, se 3 kapitlet 6 § i trafikförordningen.  

Passagerare: Ja, men bara om cykeln har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna. Har man det får man ha passagerare om följande regler följs: Den som åker med måste vara under 10 år. Du som kör måste då vara minst 15 år. Du kan också ha två barn under 6 år på cykeln men då måste du ha fyllt 18 år.  

Köra på cykelbana: Ja, om det finns. Du får dock cykla på körbanan när det är lämpligare med tanke på färdmålet. Du ska köra på höger sida.

 

Trafikförordning (1998:1276)

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981276.htm
6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Gemensamma bestämmelser

1 § Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.

Allemansrätten
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/
Cykling
Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla
Över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda,får du inte cykla.
Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Anpassa cyklingen efter naturen
Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.
Tänk särskilt på att:
-          undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
-          undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
-          anpassa körsätt efter underlag
-          grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark
-          Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp
Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken.

Kommun och polis kan reglera
Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder.  Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla.
Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Eldrivna cyklar, rullstolar och permobiler
Allemansrätten gäller alla. Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, eller en permobil, eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den. Däremot gäller allemansrätten inte motordrivna cyklar och andra motordrivna fordon.

Olika typer av motordrivna cyklar
Allemansrätten ger oss en möjlighet att ta oss fram på många olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att man inte använder ett fordon med motor. Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen, där går det däremot bra att åka med vanlig cykel.

Uppdaterad: 28 AUG 2017 18:15 Skribent: Martin Carlstedt
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Karlskrona CK - Cykel
Björn Eliasson, Herrgårdsvägen 1 E
37142 Karlskrona

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...

Se all info