Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022 - framflyttat en vecka pga sjukdom

01 MAR 2022 12:19
OBS Kallelse till årsmöte i Karlskrona Cykelklubb
OBS Ny tid 4/4 Kl 18:00
Anmälan sker till This is a mailto link
  • Uppdaterad: 28 MAR 2022 12:49

Alla medlemmar kallas till Årsmöte i Karlskrona Cykelklubb den 28/3 kl 18:00.  4/4 kl 18

Plats: Landsvägsgatan 3, Pantarholmen

Vi vill gärna att du anmäler dig så att vi kan planera möte och förfriskningar. Anmälan sker till This is a mailto link ange ev allergier

Förslag till Föredragningslista för årsmötet:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på behörigt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Fastställandet av medlemsavgifter. 

12. Fastställandet av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 a) Beslut angående förråd Rödeby

 b) Beslut angående subventionering kläder för barn/ungdom

14. Val

a)ordförande för en tid av två år.

b)halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. (2 st)

c) val av två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d) val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (I detta val får inte styrelsemedlemmar deltaga.)

e) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka den ena skall utses till ordförande.

15. Mötets avslutande.

Skribent: Björn Eliasson
E-post: This is a mailto link

Träning 2021

LVG
Samling vid Rosenholmsrondellen

  • Tisdagar 18:00
  • Torsdagar 18:00
  • Söndagar 9:00

MTB

  • Lördagar enligt kalender - Barn/ungdom/nybörjare

Postadress:
Karlskrona CK - Cykel
Björn Eliasson, Herrgårdsvägen 1 E
37142 Karlskrona

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...

Se all info