Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem i klubben!


Medlemskap i Karlskrona Cykelklubb (KCK):
Medlemskap är öppet för alla enligt våra stadgar. Du förutsätts känna till och acceptera villkoren för medlemskap i KCK:s stadgar, särskilt §§ 11-15, när du betalar in medlemsavgiften. Medlemskort skickas normalt ut efter årsmöte och därefter löpande under året efter inbetald medlemsavgift.

Du accepterar genom ditt medlemskap att vi registrerar dina personuppgifter i Riksidrottsförbundets nationella databas IdrottOnline. Ditt personnummer används som unik identifierare i Riksidrottsförbundets samtliga register. Om du har skyddad identitet kontaktar du kassören för korrekt hantering av personuppgifter.

KCK kommer inte att använda dina personuppgifter för andra syften än för klubbens angelägenheter och intressen. Sådana intressen kan vara, men inte begränsade till, e-postlistor för intern kommunikation, upprättande av register i annan mjukvara för särskilda syften, rapportering till överordnade organ och av styrelsen godkända samarbetspartners, institutioner och systerföreningar.

KCK kommer inte att sälja eller ge bort dina personuppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. KCK reserverar sig för ansvar för personuppgifter som används av tredje part på grund av eventuella säkerhetsbrister i Riksidrottsförbundets databaser och system, eller andra system och databaser som KCK i god tro valt att använda.

Medlem som betalar in avgift utan att ange fullständiga personuppgifter, eller underlåter att meddela förändrade personuppgifter, kan komma att bli ofullständigt eller helt oregistrerad som medlem och därigenom utebli från information, medlemskort och andra meddelanden från KCK. Inbetald medlemsavgift utan korrekt inrapporterade personuppgifter betraktas av KCK som gåva till KCK tills korrekta personuppgifter inrapporterats och det ankommer på medlemmen att utan särskild uppmaning meddela KCK korrekta personuppgifter. Medlem ansvara också för att meddela ändringar av personliga uppgifter till kassören.

KCK kommunicerar med medlemmar främst genom e-post och via KCK:s hemsida. Det är därför viktigt att du har en aktuell och fungerande e-postadress inrapporterad till KCK och att du besöker hemsidan regelbundet.

Bli medlem
För att bli medlem i klubben, använd formulärsidan "Medlemsansökan".

Har du skyddad identitet går det givetvis bra att meddela uppgifterna per telefon eller brev till kassören om du vill det.

Vid familjemedlemskap (personer i en familj som är folkbokförda på samma adress) ska du ange personuppgifter på samtliga personer som du vill ska ingå i medlemskapet.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Personnummer
 • Mobilnummer (ej obligatoriskt)
 • e-postadress

Samtidigt som du skickar uppgifterna till KCK betalar du in medlemsavgiften på klubbens plusgiro 28 60 94-8. Märk inbetalningen med namn och personnummer.

Familj:  300:-
Enskild: 200:-


Tidigare medlem:

Om du är tidigare medlem och inte behöver ändra personuppgifter: 
- Betala medlemsavgiften på klubbens plusgiro 286094-8 och ange som referens ditt namn och personnummer. Gäller det familjemedlemskap, kontakta alltid kassören för att säkerställa att alla önskade personer i familjen kommer med i registret.

Utträde:
Begäran om utträde ur föreningen ska ske skriftligen till kassören innan årsskifte. Medlem som inte begärt utträde i tid är skyldig att erlägga medlemsavgift för nästkommande år.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:05 Skribent: Martin Kroon

Träning 2021

LVG
Samling vid Rosenholmsrondellen

 • Tisdagar 18:00
 • Torsdagar 18:00
 • Söndagar 9:00

MTB

 • Lördagar enligt kalender - Barn/ungdom/nybörjare

Postadress:
Karlskrona CK - Cykel
Björn Eliasson, Herrgårdsvägen 1 E
37142 Karlskrona

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...

Se all info